ἐκφαυλίζετε


ἐκφαυλίζετε
ἐκφαυλίζω
depreciate
pres imperat act 2nd pl
ἐκφαυλίζω
depreciate
pres ind act 2nd pl
ἐκφαυλίζω
depreciate
pres imperat act 2nd pl
ἐκφαυλίζω
depreciate
pres ind act 2nd pl
ἐκφαυλίζω
depreciate
imperf ind act 2nd pl (homeric ionic)
ἐκφαυλίζω
depreciate
imperf ind act 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.